Alkohol etylowy całkowicie skażony spirytus (etanol 96%) 5L

Alkohol etylowy całkowicie skażony spirytus (etanol 96%) 5L

65,00 

Alkohol etylowy ma szerokie zastosowanie jako środek czyszczący, odtłuszczający, dezyfekujący oraz jako rozpuszczalnik i rozcieńczalnik.
Stosowany w branży chemicznej, gospodarczej, motoryzacyjnej, kosmetycznej, laboratoriach chemicznych.

 

Dostępność:Brak w magazynie

Alkohol etylowy (etanol 96%) całkowicie skażony

Alkohol etylowy ma szerokie zastosowanie jako środek czyszczący, odtłuszczający, rozpuszczalnik i rozcieńczalnik.
Stosowany w branży chemicznej, gospodarczej, motoryzacyjnej, kosmetycznej, laboratoriach chemicznych.
Charakteryzuje się wysoką czystością i klarownością.

Chcesz wykonać płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu etylowego?
Zobacz przepis na płyn do dezynfekcji, według wskazówek WHO

Zagrożenie przez wdychanie: Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny w przypadku jego wdychania.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny. Nie dopuścić do skażenia wód gruntowych i powierzchniowych, cieków wodnych, gleby, kanalizacji.

Zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (punkt 3), Produkt zawiera:

  • Etanol (alkohol etylowy)
  • Izopropanol (alkohol izopropylowy, propan-2-ol)

Pojemność: 5L

Środki ostrożności:

  • P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić
  • P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
  • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
  • P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia
  • P403+P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu
  • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub
  • pojemników i odpadów w pojemnikach

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Alkohol etylowy całkowicie skażony spirytus (etanol 96%) 5L”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań

Zadaj pytanie

Na Twoje pytanie odpowie przedstawiciel sklepu lub inni klienci.

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Politykę prywatności Google i zastosowanie mają Warunki usług.

Dziękuję za pytanie!

Twoje pytanie zostało odebrane i wkrótce otrzymasz na nie odpowiedź. Proszę nie przesyłaj ponownie tego samego pytania.

Błąd

Warning

Wystąpił błąd podczas zapisywania twojego pytania. Prosimy o zgłoszenie tego faktu administratorowi strony. Dodatkowe informacje:

Dodaj odpowiedź

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Politykę prywatności Google i zastosowanie mają Warunki usług.

Dziękuję za odpowiedź!

Twoja odpowiedź została odebrana i zostanie wkrótce opublikowana. Prosimy nie przesyłać ponownie tej samej odpowiedzi.

Błąd

Warning

An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information:

Udostępnij koszyk