środki przeznaczone do czyszczenia fug i spoin dla budownictwa do fug podłogowych, łazienkowych i kuchennych.