Środk i czystości wykorzystjące nanotechnologie, przeznaczaone do czyszczenia powierzchni występujących w kuchni.